תקנון אתר הקורסים – הסיפור שנשאר

תקנון זה (להלן: “התקנון”) קובע את התנאים והנהלים באשר לרכישת קורסים דיגיטליים באתר הקורסים של “הסיפור שנשאר”, ע.מ. 024645541. הרכישה הינה בכפוף לתקנון זה וביצוע הרכישה משמעו הסכמה בלתי חוזרת לתנאי התקנון. הוראות התקנון גוברות על כל פרסום אחר.

הקדמה
תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון נקבה אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד. אתר הסיפור שנשאר (להלן “האתר”) הוא אתר המשתמש כאתר קורסים דיגיטליים עבור “הסיפור שנשאר” והנך מוזמנת לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

בנוסף, השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות עיצובים גרפיים, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של “הסיפור שנשאר”. אין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מצוות “הסיפור שנשאר”. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, עיצובים גרפיים, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי לקבל אישור כתוב מראש.

תוכן האתר
אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמשת באתר. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של “הסיפור שנשאר” ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה.

מחיר ותנאי התשלום
תהליך ההצטרפות לקורס עשוי להיות כרוך בתשלום ו/או בהרשמה לאתר.
הגישה לקורס אינה מקנה שירות נוסף בחברה מעבר לגישה לתכני הקורס, אלא אם צוין אחרת בתנאי הקורס שאליו נרשמת. עבור קורס דיגיטלי (השירות המפורט לעיל) בתשלום, תשלם הלקוחה ל “סיפור שנשאר” סכום הנקוב באתר. הסכום כולל מע”מ כחוק. חשבונית מס/קבלה תשלח ללקוחה במייל עד סוף החודש הקלנדרי ליום אישור התשלום.
“הסיפור שנשאר” רשאי לשנות את מחירי הקורסים בהתאם למבצעים אשר “הסיפור שנשאר” יחליט עליהם מעת לעת.
התשלום עבור השירות יהיה באמצעות העברה בנקאית, באמצעות כרטיס אשראי הניתן לסליקה של אחת מחברות האשראי הפועלות כדין בישראל, או באמצעות חשבון פייפאל בהתאם לתנאי השימוש של פייפאל.
התשלום יועבר במלואו מראש בעת הרכישה, אלא אם צוין אחרת בתנאי הקורס שאליו נרשמת.

מדיניות ביטולים והחזרים כספיים
ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות. במקרה זה, יושב הסכום ששולם בקיזוז דמי סליקה.
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
הלקוחה מודעת לכך ומסכימה שלאחר רכישת הקורס ופתיחת הגישה אליו, לא ניתן לבטל את השירות ולא יינתן החזר כספי.
“הסיפור שנשאר” פתח לצפייה חופשית חלק משיעורי הקורס וזאת בכדי שהלקוחה תוכל להתרשם מתוכן הקורס, איכותו והתאמתו לצרכיה, טרם ההרשמה לקורס.
הזמנת הקורס ורכישתו ע”י הלקוחה מהווה אישור לכך שהלקוחה צפתה בשיעורי הדוגמה ומצאה כי הקורס מתאים לצרכיה.

אחריות
צוות “הסיפור שנשאר” אחראי לתפעול אתר הקורסים ולתקינות האתר.
מובהר בזאת כי השירות ניתן על פי מיטב ההבנה, הידיעה והניסיון של “הסיפור שנשאר” לפי המידע שהוצג באתר. ללקוחה לא תהיה שום טענה כלפי “הסיפור שנשאר” בגין אי-התאמות בשירות שנבעו כתוצאה ממידע שלא היה ידוע ל “סיפור שנשאר”.
בעוד שמטרת הקורס הינה לאפשר ללקוחה ללמוד ולהתקדם על פי תובנות הקורס, “הסיפור שנשאר” אינו יכול להתחייב לתוצאות עסקיות כלשהן כתוצאה מלמידת התכנים של הקורס, וללקוחה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי “הסיפור שנשאר” בגין תוצאות שהופיעו או שלא הופיעו כתוצאה ממתן השירות.
ל”סיפור שנשאר” לא תהיה אחריות לכל פעולה שתינקט ע”י הלקוחה ו/או לכל פרשנות שתינתן ע”י הלקוחה למידע הנמסר מטעם “הסיפור שנשאר”. כל פעולה של הלקוחה הינה על אחריותה הבלעדית, לרבות פנייה על דעת עצמה לבעלי מקצוע חיצוניים.
למען הסר ספק, על הלקוחה מוטלת האחריות הבלעדית לוודא כי היא פועלת בכפוף לכל דין, ו”הסיפור שנשאר” לא יישא בכל אחריות לשימוש שלא כדין שנעשה בשירות שסופק על-ידו.
“הסיפור שנשאר” ישמור על פרטיות הלקוחה והמידע המסופק על-ידו, בכפוף להוראות כל דין.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה- IP של המחשב שלו, כתובת ה- MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש. צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.

דיוור
רכישת השירות משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של “הסיפור שנשאר”, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

המחאת זכויות
ללקוחה אין זכות להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה לכל גורם שהוא ללא הסכמת “הסיפור שנשאר” במפורש מראש ובכתב.

גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי “עוגיות” (קוקיז) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת (פרט לגולשים המחוברים לאתר) המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

אזור שיפוט
בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בעיר תל אביב יפו בלבד.

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד