ההכנות לעריכת ביוגרפיה
ריאיון טוב
כללי האתיקה של עורכי ביוגרפיות
עריכת מבנה
עריכת תוכן
עריכת לשון
עיצוב הספר ועימודו
הפקת דפוס
סיום פרויקט וסיכום הקורס

תהליך הפקת ביוגרפיה

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד